Levenskrachten
Therapie - Heling - Coaching - Groei
Moodpic

Hoe ziet een sessie eruit?

Een sessie begint met jouw inbreng of hulpvraag. Wat houdt jou nú bezig? Wat speelt er op dit moment in jouw leven? Waar wil jij het in deze sessie over hebben?

Nadat het thema voor de sessie duidelijk is, maak je meer contact met je lichaam en kunnen we kijken naar de inbreng van je lichaam.

Deze ‘informatie van het lichaam’ geeft vaak een heel andere kijk op je ‘mentale verhaal’.

Bewustwording van je innerlijke dynamiek

Je meer bewust te worden van de samenhang tussen het mentale en het lichamelijke is verhelderend en leidt vaak tot inzichten.

En in deze bewustwording liggen de antwoorden op de vraag hoe iets anders kan vaak al besloten.

Zo kan er een ander perspectief op je situatie ontstaan en kun je komen tot manieren van omgaan met vragen, mensen of situaties in je leven, die beter bij je passen.

Ruimte maken en expressie geven

Je innerlijke dynamieken in kaart brengen is het begin van veranderingen.

Vervolgens kan het waardevol zijn om met gedrag of houdingen te oefenen om je verworven inzichten steviger in je doen en laten te verankeren.

Expressie geven aan wat er in je speelt, op een manier die voor jou en de situatie passend is, kan helpen om spanningen los te laten en ruimte te maken.

Hoe kun je iets doen op een manier die beter voor je voelt of die je prettiger lijkt? Kun je bijvoorbeeld ook eens "Ja!" zeggen als je altijd "Nee!" zegt, of juist andersom? Wat als je eens duidelijker grenzen stelt? Wat als je je eens verder open stelt naar een ander?

Afronden en integratie

Een sessie eindigt met tijd om de ervaringen die je tijdens de sessie hebt gehad lichamelijk en mentaal te laten integreren en eventueel na te bespreken.