Levenskrachten
Therapie - Heling - Coaching - Groei
Headerafbeelding voor visuele ondersteuning van de inhoud

Job Kooi

Mijn naam is Job Kooi, ik ben geboren in 1968 in Hoogeveen, Nederland

Sinds 2012 ben ik gehuwd met Karina Wouters, we wonen in Wuustwezel, België.

Job Kooi

Opleiding Integrated Psychotherapy

Vanaf 2011 volgde ik de 5 jarige beroepsopleiding Integrated Psychotherapy bij Bodymind Opleidingen in Rotterdam.

Deze opleiding brengt verschillende methodieken, Groepsdynamica, Bio-Energetica, Bodydrama, Gestalt, Ademwerk en Lichaamsgerichte Communicatie, samen in één geïntegreerde werkwijze.

Het aan den lijve ondergaan van de werkwijze en visie van de opleiding en dit in mijn dagelijks leven te integreren, is een bijzondere verrijking van mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling geweest.

Professionele ontwikkeling

Tijdens de opleiding heb ik me genoemde werkvormen en technieken eigen gemaakt en heb ik mijn lichaamsbewustzijn verder kunnen ontwikkelen.

Onder begeleiding van ervaren docenten heb ik me eerst met medestudenten in de werkwijzen kunnen bekwamen, daarna ben ik onder supervisie met cliënten gaan werken.

Het professionele kader van de opleiding en de persoonlijke transformatie die ik ervaren heb, vormen de basis voor mijn visie op het werken met persoonlijke, emotionele en fysieke problemen.

curve

"Als je datgene naar buiten brengt wat in jou is, zal dat wat in je is je redden.
Als je niet naar buiten brengt wat in je zit, zal dat wat binnenin je is je ten gronde richten."
Evangelie van Thomas

Persoonlijke geschiedenis

Al vroeg in mijn leven ben ik zelf in een therapeutisch proces beland waarin ik uiteindelijke opnieuw contact heb leren maken met mijn eigen kracht en energie.

Door de echtscheiding van mijn ouders, met onverwerkte emoties tot gevolg, had ik slecht contact met mijn eigen lichaam en energie, ik "zat niet lekker in mijn vel".
Dit maakte dat de dagelijkse dingen en het contact maken met anderen mij erg moeizaam afgingen.

De hulp die ik toen kreeg leerde me weer terug mijn lichaam voelen en onverwerkte emoties een plaats geven. Ik ging weer ervaren wat het betekent om "in je eigen kracht" in het leven te staan.